water-bubbling-7036-1024x300

Strategisk rådgivning og sparring om udbud

Virksomhedsrådgiveren tilbyder at yde assistance til bestyrelse og direktion i mindre og mellemstore virksomheder, herunder strategisk rådgivning samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Virksomhedsrådgiveren har et stort netværk af folk med spidskompetencer indenfor mange forskellige områder – disse kompetencer tilknyttes den enkelte opgave efter behov.

Virksomhedsrådgiveren har forretningsmæssige kom-petencer der er brugbare i bestyrelsessammenhæng og tilbyder at indtræde i bestyrelser, hvor vores erfaringer og viden kan udnyttes til strategisk udvikling af virk-somheden.

Book-icon-100x100

Få formuleret en god forretningsplan

 Virksomhedsrådgiveren tilfører virksomhederne kom-petencer og viden, der gør, at de sikres bedre og mere effektive rutiner samt et bedre beslutningsgrundlag, både hvad angår strategi og dagligdag.

Target-icon-100x100 (1)

Offentligt udbud

Virksomhedsrådgiveren har stor erfaring i at gennemskue alle de krav, som ligger i de offentlige udbud. Ved at fokusere på detaljen og de krav der er i udbudsmaterialet sikrer Virksomhedsrådgiveren den enkelte virksomhed at det afgivne tilbud overholder alle betingelser og dermed også at tilbuddet bliver taget i betragtning.

Graph-100x100

Optimering af virksomheden

Virksomhedsrådgiveren hjælper mindre og mellem-store virksomheder med opgaver indenfor ledelse og administration, økonomi og markedsføring/PR, således at virksomhederne sikres den størst mulige indtjening.

Klik for at læse mere

Læs mere